Skip to main content

Pedagoogilised programmis linnuses

õppeprogrammid

Elu-olu ja kombed Vana-Liivimaal

Kestvus: 90 min. 8€/in.

Eesmärk: Tutvustada õpilastele elu-olu ja kombeid

Vana-Liivimaal (13–16. sajand)

Tegevuskoht: Refektoorium, kapiitlisaal, romantikaaed, bordell

Tunni sisu:Õpilastele tutvustatakse keskaegseid toite ja lauakombeid, selleks kaetakse laud, kus kantakse liuaga lauale terved kaalid, porgandid ning liha.jne.

Õpilastel on söömiseks kasutada käär leiba ning nuga.

Enne söömist tutvustatakse õigeid lauakombeid

(Erasmus Rotterdamist) ning käitumist nii mees- kui naissoost lauakaaslaste suhtes.

Kurtuaasia (viisakus) meeste ja naiste vahelistes suhetes (keskaegse tantsu tund, sonettide lugemine).

Käitumine magamistoas ja voodis. Keskaegsed seksuaalkujutelmad. Õpilased viiakse bordelli ning tutvustatakse kesk- ja varauusaegsete seksuaaltabudega.

Pesemine ja saun kesk- ja varauusajal.

Kuidas käituda kehaeritistega

(uriin, mustus, okse, sülg, tatt jm)?

Tund toetab põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo õppekava.

NB! Põhikooli tunni puhul muudetakse tunni rõhuasetusi ning bordelli külastust üldjuhul ei toimu.

Mõõgamehed ja sõjapidamine Vana-Liivimaal

Kestvus: 45 min. 5€/in.

Eesmärk: Tutvustada õpilastele Vana-Liivimaal kasutatud külmrelvi

Tegevuskoht: Kapiitlisaal

Tunni sisu:Õpilastele tutvustatakse erinevate ajastute mõõkasid:

rooma mõõk, viikingi mõõk, pärsia ja türgi saablid, katana, keskaegsed ja uusaegsed mõõgad.

Õpilastele tutvustatakse rüütlite relvastust:

mõõgad: ühekäemõõk, kahekäemõõk, bastard; piigid, hellebardid jms. erinevate relvade proovimine võitluses kapsapeaga. Näidisvõitlus.

Raskerelvastuses rüütel kui keskaegne tank:Õpilastele tutvustatakse rüütli kaitserelvastust

(rõngassärk, coif, raudrüü). 

Üks õpilane riietatakse rüütli täisvarustusse (kannupoisid riietavad rüütlit).

 Miks eestlased kaotasid muistse vabadusvõitluse?

 Piigivõitlus eeshoovis ja rüütliturniir

Tund toetab põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo õppekava.

Tulirelvad ja sõjapidamine  Vana-Liivimaal

Kestvus: 45 min. 5€/in.

Eesmärk: Tutvustada õpilastele

Vana-Liivimaal kasutatud tulirelvi

Tegevuskoht: Eeeshoov

Tunni sisu:Õpilastele tutvustatakse püssirohu ajalugu:püssirohu valmistamine.

Õpilastele tutvustatakse tulirelvade ajalugu:

tahtlukk-, rataslukk- ja ränilukkmusketid 

(demonstreerides ka linnuses leiduvaid erineva suurusega

ja erinevast materjalist kuule).

Demonstreeritakse musketi ja suurtüki laadimise võtteid grupist valitud noorsõduri(te)le

ning lastakse nii musketit kui ka suurtükki.

Landsknechid (palgasõdurid, piigilohistajad)

 lohistavad piiki ja teevad relvaharjutusi

Tund toetab põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo õppekava.

Info ja tellimine tel: 5338160 rakverelinnus.ee: linnus@svm.ee